Spielplan

Freitag, 29. Oktober 2021
19:30
Montag, 1. November 2021
12:45
15:30
18:00
Dienstag, 2. November 2021
16:00
18:00
Mittwoch, 3. November 2021
22:15
Montag, 8. November 2021
20:00
Mittwoch, 10. November 2021
18:00
Donnerstag, 11. November 2021
18:30
Neu!
Neu!
Neu!
Samstag, 13. November 2021
19:30
Dienstag, 16. November 2021
18:30
Donnerstag, 18. November 2021
Neu!
Montag, 22. November 2021
21:00
Mittwoch, 24. November 2021
18:00
Donnerstag, 25. November 2021
14:30
Neu!
Samstag, 27. November 2021
14:45
Dienstag, 30. November 2021
18:00
Montag, 6. Dezember 2021
20:00
Mittwoch, 8. Dezember 2021
18:00